niedziela, 15 marca 2020

Rewolucja w programie Czyste Powietrze!Rewolucja w programie Czyste Powietrze!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował niedawno nowe zasady programu "Czyste Powietrze", które zaczną obowiązywać na przełomie marca i kwietnia. Będzie sporo zmian, z którymi wszyscy potencjalni beneficjenci muszą się zapoznać. Specjalnie dla Was, przebrnąłem przez dokumenty programu i w tym artykule wyjaśnię, na czym polega ta rewolucja. W treści używam skrótu "WFOŚ", który oznacza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

10 Kluczowych zmian w programie:

źródło: NFOŚiGW

1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji:

Beneficjent będzie składał nowy wniosek, który ma być znacznie prostszy i krótszy od obecnego. Wzoru jeszcze nie ma, ale czekam z niecierpliwością, gdyż wkrótce powinien się pojawić. Wykazywanie dochodów również ma być łatwiejsze. Według medialnych doniesień, ma wystarczyć samo oświadczenie. Ale w nowych zasadach programu został przewidziany wymóg dostarczenia zaświadczenia o dochodach z gminy dla wnioskodawców, w przypadku, gdy dochód na osobę nie przekracza 1400,00 zł miesięcznie (1960 zł miesięcznie dla osób mieszkających samotnie).

Możemy również pożegnać się z magiczną tabelką z intensywnością dotacji (tą z procentami od 30 do 90), znaną z obecnej wersji programu. Nowe "Czyste Powietrze" przewiduje, w praktyce tylko dwa progi: uprawniający do finansowania na poziomie podstawowym i podwyższonym. Ten drugi jest przeznaczony dla beneficjentów, których dochód mieści się w granicach opisanych w poprzednim akapicie. Ponadto, z programu na "dzień dobry" wypadają osoby, których dochód roczny przekracza 100 000 zł. O tym, jakie są finansowe konsekwencje tej zmiany przeczytacie kilka akapitów niżej.

2. Włączenie w program JST:

Niektóre gminy już dziś pośredniczą w rozpatrywaniu wniosków. W nowej wersji programu została przewidziana możliwość pożyczki do gminy dla beneficjentów, którzy uprawnieni są do podwyższonego poziomu dofinansowania. Z urzędu gminy będziemy również pobierać zaświadczenie, o którym już wspomniałem wcześniej.

3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków:

Koniec z czekaniem całą wieczność na decyzję! W nowej wersji programu przewidziano 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Do tej pory było to 90, głównie z powodu konieczności zweryfikowania deklarowanych we wniosku dochodów. Od wejścia w życie zmian, wystarczyć ma zwykłe oświadczenie o dochodach, ewentualnie, wspomniane już zaświadczenie, jeśli walczymy o wyższe dofinansowanie. Czas na rozpatrzenie wniosku może się wysłużyć, w przypadku, gdy beneficjent zostanie wezwany do jego poprawienia lub uzupełnienia. Wniosek będzie można poprawić jeden raz. Skróci się również czas na wypłatę przez WFOŚ środków - do 30 dni.

4. Uproszczenie wniosku o dotację:

Tutaj nie ma jeszcze żadnych konkretów. Ale z opublikowanych zasad nowej wersji "Czystego Powietrza", możemy spodziewać się uproszczenia tej części, w której beneficjent spowiada się z dochodów całej rodziny. To mój wniosek, na podstawie zmiany kryteriów dochodowych. Możliwe jest też uproszczenie opisu przedsięwzięcia, które ma być finansowane.

5. Wprowadzenie możliwości składania wniosku online

Od rozpoczęcia nowej wersji programu, złożenie wniosku ma być możliwe przez portal gov.pl, choć warto zaznaczyć, że już dziś możemy złożyć wniosek wyłącznie drogą elektroniczną, jeśli mamy profil zaufany.

6. Włączenie w program sektora bankowego

To jest zapowiedź, jednej z najpoważniejszych zmian. Koniec z udzielaniem pożyczek przez WFOŚ! Nowe "Czyste Powietrze", zakłada trzy opcje finansowania:

 • Dotacja - czyli zrefinansowanie już poniesionych kosztów (tak, jak obecnie),
 • Pożyczka od gminy - tutaj wiemy jedynie, że NFOŚiGW udostępnia środki (przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska) gminom, z przeznaczeniem na pożyczki dla beneficjentów, ta opcja będzie dostępna tylko w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania,
 • Dotacja na częściową spłatę kredytu - beneficjent otrzymuje częściową spłatę kredytu zaciągniętego w banku na działania termomodernizacyjne.


Tutaj do zabawy wkraczają banki. Możecie się spodziewać wysypu ofert pożyczek lub kredytów na termomodernizację z dofinansowaniem w ramach programu "Czyste Powietrze". W przypadku skorzystania z tej formy, beneficjent zwyczajnie zaciąga kredyt w banku na działania termomodernizacyjne. Z tym, że wraz z wnioskiem kredytowym wypełnia jeszcze wniosek do WFOŚ o dofinansowanie.

Jeszcze nie wiadomo, czy te kredyty będą bardziej dostępne lub tańsze, czy bank potraktuje beneficjenta tak, jak każdego kredytobiorcę. Szczegóły współpracy z bankami mają być określane w umowach.

7. Integracja z programem "Mój prąd"

Jeśli beneficjent zdecyduje się założyć u siebie mikroinstalację fotowoltaiczną, to może otrzymać dotację o 5000 zł wyższą niż, gdyby nie zakładał. Nowe "Czyste Powietrze" zakłada sfinansowanie do 50 % kosztów takiej instalacji ale nie więcej niż 5000 zł - są to warunki takie same, jak w programie "Mój prąd". Tak więc beneficjent, który w ramach "Czystego Powietrza" sfinansuje fotowoltaikę, skorzysta również z programu "Moj prąd", bez składania dodatkowych wniosków.

8. Powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym

Kolejną nowością jest uzależnienie wysokości dofinansowania od tego, jak ekologiczne będzie sfinansowane źródło ciepła. Intensywność dotacji (czyli procent kosztów, jaki zostanie oddany w dotacji) jest wyższy dla źródeł bardziej ekologicznych. Na czym dokładnie to polega - wyjaśnię kilka akapitów dalej.

9. Dotacje dla tych, którzy już wymienili źródło ciepła

To w zasadzie żadna zmiana, bo beneficjenci, którzy już mają źródło ciepła spełniające warunki udziału w programie mogli sfinansować sobie dokumentację (audyt), ocieplenie, rekuperację i fotowoltaikę. Nowością, natomiast, jest furtka, która umożliwia nam wymianę źródła ciepła na paliwo stałe, pomimo posiadania kotła gazowego. Warunek to, średnioroczne zapotrzebowanie na gaz nie większe niż 5600 kWh. Wciąż pozostaje wymóg spełnienia wymogów technicznych obowiązujących od roku 2021.

10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i już zakończonych

Powraca możliwość finansowania przedsięwzięć, które zostały już rozpoczęte a nawet zakończone! Do udziału w programie kwalifikują się przedsięwzięcia, które zostały rozpoczęte do sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku, bez względu na to, czy zostały zakończone, czy nie. Na realizację wszystkich działań beneficjent ma 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku (ale musi się wyrobić do 30 czerwca 2029 r.).

Po jedenaste. Wysokość dotacji:

Do tych dziesięciu kafelków należałoby dodać jeszcze jedenasty - o zmianie wysokości dofinansowania. Choć podejrzewam, dlaczego go tam nie ma. Niestety, nowe zasady finansowania są mniej korzystne dla beneficjentów niż obecne. W praktyce, przy sprzyjających warunkach, będziemy mogli liczyć maksymalnie na 37000 zł, przy maksymalnym pułapie sfinansowania 75 % kosztów (nie dotyczy audytu energetycznego, który jest finansowany w 100 % ale nie więcej niż 1000 zł). Te zmiany, z pewnością skrzywdzą najbiedniejszych beneficjentów, którzy w starej wersji mogą liczyć na dotację w wysokości nawet 90 % kosztów. Ale skorzystają ci, których dochód miesięczny na osobę oscyluje w granicach 1200 zł.

Jak wcześniej wspomniałem, znika magiczna tabelka z widełkami i przypisanymi do niej procentami a w zamian pojawiają się dwa poziomy finansowania uzależnione od dochodów beneficjenta:

 • Podstawowy - dla beneficjentów, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł (sposób liczenia dochodu pozostaje bez zmian) i tu nikogo nie interesują dochody pozostałych domowników oraz
 • Podwyższony - dla beneficjentów, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł i ponadto miesięczny dochód gospodarstwa w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1400 zł (1960 zł jeśli beneficjent mieszka sam). Na potwierdzenie tego beneficjent będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o dochodach jego rodziny z urzędu gminy, w której mieszka.


Różnica między tymi poziomami polega na różnej intensywności dofinansowania, czyli procentach. A te procenty też będą różniły się w zależności od tego, co ma być sfinansowane. W poniższej tabelce zamieściłem "cennik" dofinansowania w formie dotacji dla poszczególnych działań:

Opracowanie własne
W pozycjach 20, 21 i 22, kwoty kosztów są podane w odniesieniu do 1 metra kwadratowego przegrody.

Warto zauważyć, że podane wartości procentowe są wartościami maksymalnymi, co oznacza, że mogą w konkretnym przypadku okazać się niższe. Ponadto, konkretnym źródłom ciepła stawiane są dodatkowe warunki związane z posiadaniem konkretnej klasy efektywności energetycznej lub certyfikatami. Oznacza to, że nie każdy kocioł będzie kwalifikował się do udziału w "Czystym Powietrzu". Na domiar złego, wprowadzono również maksymalną wysokość dotacji w zależności od wyżej wspomnianych czynników:

Opracowanie własne
Oznacza to, że najbardziej na zmianach w programie tracą osoby, które nie wymieniają źródła ciepła, bo one otrzymają najmniej.

Pozostałe moje spostrzeżenia:

Dla właścicieli domów, na budowę których złożono wniosek o pozwolenie na budowę lub budowę zgłoszono między 15 grudnia 2002 a 31 grudnia 2013 roku mam dobrą wiadomość! Dla takich domów zostanie włączona możliwość finansowania termomodernizacji przegród :-)

Ostatnią zmianą, którą znalazłem jest możliwość uzyskania finansowania w ramach programu tylko raz.

Ze zmian, które czekają program "Czyste Powietrze", jasno wynika, że idzie on ewidentnie w stronę eliminacji nieefektywnych źródeł ciepła a finansowanie termomodernizacji przegród, czy stolarki ma być jedynie dodatkiem. Mimo iż program nadal można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, to widać ewidentnie, że będzie on mniej korzystny, szczególnie dla beneficjentów z niższymi dochodami. Niewątpliwie dużym plusem zmian jest to, że program zostanie uproszczony a rozpatrywanie wniosków i wypłaty - przyśpieszone.

Jeśli macie więcej pytań, to piszcie w komentarzach.

sobota, 15 lutego 2020

Co się dzieje z cenami prądu i dlaczego będzie jeszcze gorzej?Co się dzieje z cenami prądu i dlaczego będzie jeszcze gorzej?

Już zapewne otrzymaliście pierwsze tegoroczne rachunki za prąd i, jeśli nie śledzicie wydarzeń w zakresie polityki klimatycznej, to mogliście doznać lekkiego szoku widząc jego wysokość. Obawiam się, że mam złe wieści: Tak, pomimo zapewnień rządzących, prąd podrożał i wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze droższy. W tym artykule wyjaśnię, dlaczego. Ale zacznijmy od podstaw:

Nasza krajowa energetyka to głównie węgiel

Nie dokonam wielkiego odkrycia, jeśli stwierdzę, że polska energetyka stoi na węglu. W zeszłym roku ok. 80 % krajowej produkcji prądu polegała na spalaniu kamiennego lub brunatnego w kotłach, z których para napędzała turbiny sprzęgnięte z generatorami. Nasza największa elektrownia zawodowa, Elektrownia Bełchatów, o mocy zainstalowanej 5,1 GWe ma nawet własną kopalnię węgla brunatnego, która obecnie jest największą w Europie dziurą stworzoną przez człowieka. Wynika to z tego, że właśnie węgiel jest naszym najpowszechniejszym zasobem naturalnym i, w zasadzie głupotą byłoby z niego nie korzystać.

Elektrownia Bełchatów - źródło: internet
Rocznie w Polsce wydobywa się ponad 60 mln ton węgla, który w znacznej większości jest przeznaczany do energetyki. Mimo to, wielu z Was słyszało o rekordach, jakie bijemy w imporcie węgla i zadaje sobie pytanie, dlaczego sprowadzamy węgiel z Rosji, Ukrainy, Kolumbii a nawet z Mozambiku a u nas leżą całe hałdy "czarnego złota", którego nikt nie chce. Odpowiedzią na to jest oczywiście cena. W zeszłym roku, wg szacunków Business Insider Polska, tona węgla rosyjskiego kosztowała średnio 303 zł a ceny za węgiel krajowy zaczynały się od 412 zł za tonę. Jeśli różnicę rzędu 100 zł/t pomnoży się przez blisko 9 mln ton sprowadzonego zza granicy węgla, to oszczędności robią się ogromne. (jest to porównanie cen węgla tej samej jakości. Więcej możecie znaleźć tu: link)

Ok. Czy nie dałoby się produkować tego naszego węgla jakoś taniej? Myślę, że to nie takie proste. Sytuacja w polskim górnictwie jest powszechnie znana i nie ma co się o niej szerzej rozpisywać, ale gdybym miał wypunktować najważniejsze problemy, to ująłbym właśnie te:
źródło: internet
 • Własność spółek górniczych - większość należy do państwa, czyli tak naprawdę to nikt o nie nie dba,
 • Powszechny etatyzm i rozpasanie związków zawodowych - trzynastki, wcześniejsza emerytura i pozostałe przywileje górnicze też kosztują,
 • coraz droższe wydobycie - po węgiel trzeba zjeżdżać coraz głębiej, co przekłada się na koszty produkcji.
Większość z powyższych stanowi problemy polityczne (państwówka) i, przynajmniej na razie, nie widzę możliwości szybkiego zakończenia wiecznych sporów na linii rządzący (z jakiejkolwiek opcji) - górnicy.

Fakt, że nasza energetyka w znacznej większości opiera się na paliwach kopalnych skutkuje dodatkowo wielką emisją gazów cieplarnianych, którym wojnę wypowiedziano na poziomie europejskim. Być może, część z Was już wie, że w Unii Europejskiej istnieje system handlu prawami do emisji CO2 i wielki przemysł musi płacić za puszczenie dymka z komina. Więcej o tym napisałem w kolejnym akapicie.

Teraz wielka polityka z walką o klimat w tle

"Przede wszystkim trzeba podkreślić, że mamy jedną z najtańszych cen prądu w Unii Europejskiej, to punkt pierwszy. Punkt drugi, prąd staje się droższy na skutek Unii Europejskiej. Unia Europejska powoduje poprzez swoją politykę, że prąd rośnie, cena prądu rośnie we wszystkich krajach w tym również w Polsce" - to cytat premiera Mateusza Morawieckiego podczas wywiadu udzielonego na antenie RMF FM w dniu 23 listopada zeszłego roku (całość tu: link), który odbił się szerokim echem i został skomentowany przez wszystkich od lewa do prawa. A co ja na ten temat powiem? No cóż... mówił prawdę!


źródło: internet
Zacznijmy od kwestii wpływu UE na ceny prądu. W roku 2008, Parlament Europejski przyjął szereg rozwiązań, zwanych pakietem klimatycznym, wśród których znalazł się system handlu prawami do emisji CO2. Obejmuje on swoim zasięgiem cały przemysł energochłonny i energetykę a więc również elektrownie. Każdy duży emitent gazów cieplarnianych jest zobowiązany zakupić sobie określony limit do emisji. Handel dokonuje się na zasadach rynkowych, z tym, że ilość dostępnych limitów określa Komisja Europejska.

Warto podkreślić, iż nie jest to pierwszy tego typu projekt. Sam pomysł giełdy emisji znalazł się w Protokole z Kioto (1997) a pierwsza na świecie giełda CO2 istniała w Chicago. Ta jednak opierała się na dobrowolnym przystąpieniu przedsiębiorstw do niej. Po nieudanych próbach narzucenia jej całej gospodarce, giełda ostatecznie upadła. Obecnie. systemy handlu emisjami funkcjonują lub są wprowadzane w: Chinach (największy na świecie), UE, Australii, Kazachstanie, Nowej Zelandii i Kalifornii.

Być może była to inspiracja dla władz unijnych, które pomysł nieco odświeżyły i narzuciły jako obowiązujący w całej wspólnocie, jako główne narzędzie do walki z emisją dwutlenku węgla. I od tego czasu, przedsiębiorstwa energochłonne oraz elektrownie muszą bić się o każdy limit na emisję a KE sukcesywnie dostępne limity obcina. Jak się słusznie domyślacie, koszty, które wytwórcy elektryczności ponoszą na zakup praw do emisji są przerzucane na spółki handlujące energią a, w konsekwencji, dorzucane do naszych rachunków za prąd.

O jakich kosztach mówimy?

Do obliczeń przyjąłem dane na temat wartości opałowej węgla i emisji CO2 zaczerpnięte z KOBiZE. (tutaj).

Z obliczeń wynika, że aby wyprodukować 1 kWh prądu trzeba spalić ok. 0,41 kg węgla, co przełoży się na wyemitowanie ok. 0,83 kg dwutlenku węgla. Przy średniej dzisiejszej cenie praw do emisji równej 25 EUR/t, dobija nam to do ceny ok. 9 gr za kWh! Zainteresowanych obliczeniami odsyłam na sam koniec, gdzie zamieściłem ich skan.

W roku 2018 Komisja Europejska znacznie obniżyła dostępne limity uprawnień, co przełożyło się na znaczny wzrost ich cen. Wtedy też pojawiły się pierwsze obawy o niespotykaną wcześniej skalę wzrostu cen prądu. Na załączonym wykresie widać, jak zmieniały się ceny uprawnień do emisji CO2 na przestrzeni lat i kiedy odnotowano ich największy wzrost.
Zmiany cen uprawnień do emisji CO2 na rynku w EUR/t - źródło: cire.pl
O słuszności tych rozwiązań, pozwolę sobie, się nie wypowiadać. Mogę jedynie stwierdzić, że nałożenie kosztów emisji gazów cieplarnianych największe piętno odciśnie na tych gospodarkach UE, które ze względu na doświadczenie komunizmu i zapóźnienie w rozwoju technologicznym, wciąż opierają się o konwencjonalne, wysokoemisyjne technologie, czyli głównie na nas. Należy mieć również na uwadze, że rosnące koszty energii, w perspektywie oznaczają drożejące produkty i usługi. Jest to szczególnie bolesne właśnie dla krajów Europy środkowej i wschodniej, gdzie ze względu na różnicę poziomów rozwoju gospodarczego wciąż ceny i zarobki są niższe niż na zachodzie a która będzie zmuszona do realizacji celów tej polityki w takim samym czasie, co kraje bardziej rozwinięte. Wynika z tego, że za politykę klimatyczną Unii Europejskiej najwięcej zapłacą kraje tzw. nowej Unii.

Czy prąd w Polsce jest drogi?

No dobra. Teraz weźmiemy się za "po pierwsze" premiera Morawieckiego i sprawdzimy, jak te ceny naszego prądu mają się do europejskich i światowych. Wielkości bezwzględne mówią jasno: mamy niemal najtańszy prąd w całej UE. Pierwszy wykres przestawia rozkład cen energii elektrycznej w pierwszej połowie zeszłego roku w EUR/kWh. W Polsce, cena ta wyniosła 0,13 EUR/kWh. (Szóste miejsce od dołu wśród krajów UE)
źródło: eurostat
Taaak, wiem. Nie słyszę zachwytu a jedynie pytania, jak to ma się do naszych zarobków. I tu jest już nieco gorzej. Poniższy wykres przedstawia cenę energii elektrycznej w danym kraju UE odniesioną do siły nabywczej portfeli jego mieszkańców, czyli w dużym uproszczeniu - do zarobków:
źródło: forsal.pl
W tym aspekcie wypadamy na 10 miejscu, co plasuje nad w pierwszej połowie stawki, ale jakoś nie cieszy. Oznacza to, że w odniesieniu do siły nabywczej mamy droższy prąd niż Duńczycy, czy Holendrzy!

Mała uwaga na koniec: te ceny dotyczą jedynie gospodarstw domowych w pierwszej połowie 2019 roku, kiedy to działał jeszcze tzw. mechanizm rekompensat dla odbiorców indywidualnych. Natomiast, przedsiębiorcy, którzy również są konsumentami prądu nie mieli takiego luksusu i zmuszeni byli płacić ceny rynkowe... i przerzucać je na swoich klientów.

System rekompensat za podwyżki cen prądu to kompletna klapa

Pomimo wielu obietnic złożonych przez przedstawicieli rządu (ciekawe dlaczego akurat przed wyborami?), ceny energii elektrycznej wzrosły i odczuł to każdy, kto widzi rachunki. Kiedy naród był zajęty przygotowaniami do świętowania nadejścia roku 2020, to 30 grudnia 2019 Urząd Regulacji Energetyki, rzutem na taśmę zatwierdził taryfy dla trzech z czterech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. (Wyjątkiem był Tauron, któremu URE zatwierdził nową taryfę już na początku grudnia). Tym samym regulator zgodził się na podwyżkę cen dla gospodarstw domowych średnio o 10 %.

Moim zdaniem, zatwierdzenie tych taryf, za pięć dwunasta było zagraniem wyjątkowo perfidnym, ale, z drugiej strony, nie można było już dłużej udawać, że problemu nie ma. W zeszłym roku działał wprowadzony z inicjatywy rządu mechanizm rekompensat za niewprowadzone podwyżki cen prądu. Krótko mówiąc: rząd zmusił spółki energetyczne, żeby nie podnosiły cen energii dla odbiorców indywidualnych a w zamian za to sypnął pieniążkami podatników aby zrekompensować, straty wynikające, często ze sprzedawania energii poniżej kosztów jej zakupu. Tym zagraniem udało się oszukać opinię publiczną i przynajmniej poudawać, że podwyżek nie ma. Skończyło się to tak, że płaciliśmy za prąd niewiele więcej niż w 2018 a resztę dopłacaliśmy w podatkach.

źródło: internet
Słyszałem, że pieniądze na rekompensaty miały pochodzić z przychodów ze sprzedaży owych praw do emisji CO2, co wkurzyło Komisję Europejską, która kazała Polsce zakończyć tę zabawę. W tej chwili stoimy na tym, że politycy obiecali powstrzymać podwyżki cen prądu i... skutki tego widzicie dziś na swoich rachunkach.Czy możemy coś zrobić aby nie płacić coraz więcej za prąd?

Wiem, że nakreśliłem w Waszych głowach bardzo smutną wizję i wielu z Was może nawet traci wiarę w lepsze jutro. Ale postaram się zakończyć ten wpis iskierką nadziei, bowiem jest kilka sprawdzonych pomysłów na zaoszczędzenie na kosztach energii elektrycznej.

Temat ten można rozpatrzyć w dwóch płaszczyznach: co Polska może zrobić w warunkach narzuconych w polityce klimatycznej i co my możemy zrobić we własnych domach aby płacenie za prąd nie było takie bolesne.

Najpierw przeanalizujmy możliwości Polski w UE. Moim zdaniem, próby negocjowania tam czegokolwiek, gdy ta instytucja ma już jasno określony kierunek, w którym od dawna podąża spełzną na niczym. Możemy jedynie odkładać w czasie to, co nieuniknione. Zakładając, że Polska chce pozostać w Unii, jedynym rozwiązaniem jest grzeczne dostosowanie się do coraz bardziej wyśrubowanych warunków, które są nam stawiane i przeprowadzenie poważnej transformacji gospodarki na niskoemisyjną. (Gospodarka zeroemisyjna to raczej utopijny, mokry sen zielonych i sugeruję nie traktować takich idei poważnie.) Kraje zachodnie, najczęściej już przestawiły swoją energetykę w kierunku zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, więc jakoś da się to zrobić. My mamy o tyle gorzej, że mamy na to mniej czasu i o wiele mniej pieniędzy.

Warty odnotowania jest fakt, że w ostatnich latach znacznie wzrósł odsetek energii odnawialnej w naszym mixie a łączna moc zainstalowana źródeł, w tym mikroźródeł prosumenckich w zeszłym roku wyniosła niecałe 9 GW! W dużym stopniu zawdzięczamy to programom wsparcia, takim jak "Mój prąd", czy słynne "Czyste Powietrze" ale, najlepsze rozwiązanie wprowadziła znowelizowana w 2018 roku ustawa o odnawialnych źródłach energii, która umożliwiła indywidualnym posiadaczom mikroinstalacji OZE magazynowanie nadwyżek produkcji w sieci, celem ich późniejszego wykorzystania. Moim zdaniem, był to kamień milowy w rozwoju energetyki rozproszonej, który sprawił, że wciąż niestabilne odnawialne źródła energii zaczęły być opłacalne.

źródło: internet
Mimo to, nadal jest co robić w tej kwestii. Trzeba przede wszystkim przestać wmawiać sobie pierdoły, że będziemy palić węglem aż do końca świata. Jak już wspomniałem, wydobywanie węgla w Polsce wymaga zjeżdżania na coraz większe głębokości, co nie tylko podnosi koszty tej technologii ale może skończyć się tym, że dojdziemy z kilofami tak głęboko, gdzie człowiek nie będzie mógł już funkcjonować! Ceny węgla rosną i może się wkrótce zdarzyć, że cena energii węglowej dogoni cenę energii odnawialnej.

Z drugiej strony, trzeba być na prawdę naiwnym, żeby myśleć, że w mig zlikwidujemy wszystkie elektrownie węglowe a w ich miejsce postawimy wiatraki i ogniwa PV. (Tzn, jest to technicznie możliwe, ale doprowadziłoby to nasz kraj do gospodarczej zapaści) Węgiel jest i jeszcze długo pozostanie naszym podstawowym źródłem energii a być może nie wyeliminujemy go całkowicie.

Polska powinna odkurzyć plany budowy kaskady na Dolnej Wiśle (autorstwa naszego pierwszego prezydenta, inż. Gabriela Narutowicza) i zbudować co najmniej jedną elektrownię atomową! Tak ukształtowany mix energetyczny uzupełni rozwijająca się w naszym kraju energetyka rozproszona, o której napiszę niebawem.

źródło: demotywatory.pl
A teraz - ten drugi, bardziej przyziemny aspekt przygotowań na podwyżki cen energii. Przeciętny zjadacz chleba nie ma co myśleć o negocjowaniu cen prądu, więc najlepiej przyjąć do wiadomości, że prąd będzie droższy i zacząć go oszczędzać.

Przede wszystkim; jeśli nie korzystasz ze światła, to je wyłączaj - taka zasada powinna nam przyświecać nam codziennie! Bo najbardziej przyjazna środowisku energia to taka, która nie została wyprodukowana. Efektywne wykorzystanie energii w naszych domach jest sprawą równie ważną, co ograniczanie spalania węgla przez wielki przemysł. Zwracajmy uwagę na sprzęt elektryczny, który kupujemy. Tani w zakupie przeważnie oznacza, drogi w eksploatacji. Jeśli mamy elektryczne ogrzewanie lub przygotowanie ciepłej wody, to warto rozważyć instalację własnego mikroźródła energii, np. coraz popularniejszych paneli fotowoltaicznych.

Pamiętajmy o tym, że ochrona środowiska i zrównoważony rozwój naszej planety nie jest zmartwieniem tylko polityków i wielkiego przemysłu. Najwięcej na tym świecie jest właśnie gospodarstw domowych i nas, przeciętnych ludzi, którzy na co dzień korzystają z dobrodziejstw tego świata. Bo każde, nawet najprostsze działanie wykonane z myślą o środowisku, pomnożone przez miliard daje ogromny efekt. Pamiętajmy jeszcze, żeby we wszystkich naszych działaniach zachować zdrowy rozsądek. 😊
Obliczenia własneniedziela, 28 lipca 2019

Czyste Powietrze - ile i na co można zdobyć. Warunki udziału w programie.


Czyste Powietrze - ile i na co można zdobyć. Warunki udziału w programie.


Czystego Powietrza ciąg dalszy! Mój ostatni wpis na ten temat dotyczył prawidłowego wypełnienia wniosku i uzyskał liczbę wyświetleń, która przekroczyła moje najśmielsze oczekiwania. Wnioskuję więc, że temat jest na czasie i warto go kontynuować. (wpis znajdziecie tu: link)

Wniosek już wypełniony i złożony, więc teraz przyjrzymy się szczegółom programu, czyli: jaki styropian, jakie okna, jaki kociołek, czy może pompa lub fotowoltaika. Krótko mówiąc, podpowiem Wam, jak dobierać sprzęt, ludzi i materiały, które spełnią wymogi programu "Czyste Powietrze".

Uwaga! Niniejszy wpis uwzględnia zmiany w programie, które obowiązują od dnia 29 lipca 2019 r.

Koszt kwalifikowany a koszt niekwalifikowany

Po pierwsze, wyjaśnijmy sobie te dwa pojęcia, które będą się przewijały przez cały mój wpis i, z którym beneficjenci programu będą się stykać na wszystkich jego etapach. Otóż, kosztem kwalifikowanym jest poniesienie wydatku związanego z termomodernizacją domu (w tym wymianą źródła ciepła), który spełnia jednocześnie wszystkie poniższe warunki:
 1. Jest ponoszony na produkt lub usługę, która spełnia wymogi programu - o tym właściwie będzie wszystko, co poniżej,
 2. Mieści się w limicie ogólnym kosztów kwalifikowanych (dotyczy dotacji: od 7000 do 53000 zł) i limitach jednostkowych, oddzielnych na każdy koszt - o tym też będzie niebawem.
 3. jest ponoszony w tzw. okresie kwalifikowalności - czyli (wg zasad programu obowiązujących w dniu publikacji tego wpisu), od 1.01.2018 do 30.06.2029, przy czym:
 • Zacząć możemy nie wcześniej w dniu złożenia wniosku - wyjątkiem jest koszt dokumentacji,
 • Nie możemy zakończyć przed złożeniem wniosku,
 • Musimy zakończyć przed upływem 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku
Wszystko inne jest kosztem niekwalifikowanym i nie podlega finansowaniu w żadnej formie.

To teraz konkrety, czyli co i na jakich zasadach podlega finansowaniu (czyli jest kosztem kwalifikowanym). W tym wpisie skupiłem się na uzyskaniu dofinansowania do modernizacji domu istniejącego, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Dofinansowaniu dla domów nowych, czyli tych, które są w trakcie budowy, poświęcę oddzielny wpis.

Dokumentacja

Każdą pracę z budynkiem dobrze jest zacząć od dokumentacji. Wiedzą o tym też autorzy programu "Czyste Powietrze" i oferują finansowanie dla czterech rodzajów dokumentacji:
 • Audyt energetyczny - jest podstawą jakichkolwiek pracy termomodernizacyjnych, o czym już wielokrotnie wspominałem. Albo pełny audyt albo tzw. "uproszczona analiza energetyczna", która de facto też jest jakąś formą audytu. Co ważne, wyniki audytu muszą być źródłem danych do wniosku a zakres - zostać w ramach programu wykonany. Wtedy audyt będzie stanowił koszt kwalifikowany. Finansowany jest do kwoty 1000,00 zł i załączany do wniosku.
 • Dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu wraz z dociepleniem - pod warunkiem, że zakres projektu zostanie wykonany w ramach programu. Koszt kwalifikowany wynosi do 1000,00 zł.
 • Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji i wymiany źródła ciepła - na tych samych zasadach jak wyżej. Do 1000,00 zł.
 • Ekspertyza ornitologiczna lub chiropterologiczna - jeśli w naszym domu mieszka ptactwo lub nietoperze. Koszt kwalifikowany - do 500,00 zł.
Wymiana źródła ciepła

Na wstępie przypomnę, że warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w programie jest usunięcie źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienie go źródłem spełniającym warunki udziału w programie! Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy nie mamy źródła ciepła na paliwo stałe lub spełnia ono co najmniej 5 klasę normy EN 303-5:2012. Ten przypadek opiszę później.

Wymianę dzielimy na dwa etapy: stare odchodzi i nowe przychodzi. Każdy z nich opiszę oddzielnie:

Usunięcie starego źródła ciepła:

Na tym etapie, kosztem kwalifikowanym jest koszt demontażu oraz fizycznego i formalnego zutylizowania starego źródła ciepła, które nie spełnia najnowszych wymogów dla kotłów na paliwo stałe a także: pieca kaflowego, kominka, kozy lub trzonu kuchennego, które służyły do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody. Usuwane źródło musi być zasilane paliwem stałym (węgiel i jego pochodne lub biomasa) i być formalnie zezłomowane, co musi być potwierdzone kwitem.

Zakup i montaż nowego źródła ciepła:

Po usunięciu starego, czas na pozyskanie nowego. Tutaj mamy do wyboru kilka opcji. Kosztem kwalifikowanym dla każdej z nich jest zakup, montaż oraz przyłącze:
 • Węzeł cieplny wraz z  programatorem temperatury - węzeł musi spełniać obowiązujące wymogi techniczne. Koszt kwalifikowany dla węzła wynosi do 10000,00 zł a dla przyłącza cieplnego - dodatkowe do 10000,00 zł (z wyłączeniem części kosztów pokrywanych przez operatora sieci ciepłowniczej). Węzeł cieplny jest źródłem preferowanym w programie a to oznacza, że dofinansowanie każdego źródła wymienionego poniżej jest możliwe tylko wtedy, gdy nie ma możliwości albo ekonomicznego uzasadnienia przyłączenia domu do sieci ciepłowniczej. Taki fakt należy udokumentować.
 • Pompa ciepła powietrzna - spełniająca aktualne wymogi, w tym klasy efektywności energetycznej, min. A+. Dla pompy ciepła powietrznej koszt kwalifikowany wynosi do 30000,00 zł. Do pompy przysługuje również przyłącze elektroenergetyczne, do 8000,00 zł.
 • Pompa ciepła wodna lub gruntowa - wymogi, jak dla pompy powietrznej. Koszt dla pompy wodnej lub gruntowej wynosi do 45000,00 zł. Do tej pompy również przysługuje przyłącze elektroenergetyczne do 8000,00 zł.
 • Kocioł gazowy kondensacyjny - kocioł musi spełniać obowiązujące wymogi, w tym klasy efektywności energetycznej min. A. Koszt kwalifikowany dla kotła gazowego kondensacyjnego wynosi do 15000,00 zł i obejmuje kocioł ze sterowaniem, armaturą, układem odprowadzania powietrza i spalin oraz zbiornik na gaz. Mamy również możliwość sfinansowania przyłącza gazowego, do kwoty 5000,00 zł.
 • Kocioł olejowy kondensacyjny - Kocioł musi spełniać obowiązujące wymogi, w tym klasy efektywności energetycznej min. A. Koszt kwalifikowany obejmuje kocioł ze sterowaniem i armaturą, odprowadzanie powietrza i spalin oraz zbiornik na gaz i wynosi do 15000,00 zł.
 • System ogrzewania elektrycznego - musi spełniać obowiązujące przepisy. Koszt - do 10000,00 zł. Tutaj również przysługuje przyłącze elektroenergetyczne, do 8000,00 zł.
 • Kocioł węglowy - tylko spełniający wymogi określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dot. ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100) i wymogi prawa miejscowego. Uwaga! Kocioł na paliwo stałe może byś sfinansowany tylko w miejscu, w którym nie ma możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej ani do sieci gazowniczej! Koszt kwalifikowany wynosi do 10000,00 zł i obejmuje kocioł, armaturę oraz odprowadzanie powietrza i spalin.
 • Kocioł na biomasę - Wymogi jak dla kotła węglowego. Koszt - do 20000,00 zł.
W ramach "Czystego Powietrza" możemy sfinansować do dwóch źródeł ciepła. Finansowaniu nie podlegają źródła ciepła stosowane wyłącznie do przygotowania ciepłej wody. Należy pamiętać, że limit kosztów kwalifikowanych jest wspólny dla demontażu starego i montażu nowego źródła.

Do źródła ciepła przysługuje nam również modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i instalacji przygotowania ciepłej wody. Są finansowane w ramach wspólnego limitu - do 15000,00 zł.

A co, jeśli już mam źródło spełniające warunki udziału w "Czystym Powietrzu" lub nie chcę go wymieniać?

Słuszne pytanie! W niektórych domach pracują źródła, których nie ma potrzeby wymieniać. W takiej sytuacji, nie otrzymamy finansowania do wymiany źródła ciepła (co jest oczywiste) a o finansowaniu innych przedsięwzięć decyduje data uzyskania pozwolenia na budowę domu:
 • Pozwolenie na budowę uzyskane przed 15 grudnia 2002 - z finansowania wyłączone są źródła ciepła wraz z przyłączami.
 • Pozwolenie na budowę uzyskane po 15 grudnia 2002 - finansowaniu podlegają wyłącznie: wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, kolektory słoneczne i instalacja fotowoltaiczna.
Finansowanie przysługuje w przypadku, gdy w domu pracuje któreś z tych źródeł: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne lub kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej 5 klasę normy EN 303-5:2012.

Przegrody budynku

Po źródle ciepła przyszedł czas na ocieplenie naszego domu. W ramach programu "Czyste Powietrze" możemy liczyć na sfinansowanie modernizacji, w zasadzie każdej przegrody zewnętrznej budynku oraz wewnętrznej jeśli oddzielają pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych (np. stropu pod poddaszem). Koszt kwalifikowany jest wyznaczony w odniesieniu do jednostki powierzchni przegrody.

Podstawowym warunkiem dla kwalifikowania tych kosztów jest spełnienie przez nie warunków technicznych dotyczących izolacyjności cieplnej, które będą obowiązywały od roku 2021!

Poniższa tabela przedstawia maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła przez przegrody dla spełnienia tych wymogów:
Źródło: internet


Dla przegród wielowarstwowych (ściany, podłogi, dachy, stropy i stropodachy) maksymalny koszt kwalifikowany wynosi 150,00 zł/m^2 i obejmuje materiały budowlane (termoizolacyjne i wykorzystywane do ochrony przed wilgocią) oraz prace budowlane.

Dla stolarki okiennej maksymalny koszt kwalifikowany wynosi 700,00 zł/m^2 i obejmuje okna, drzwi balkonowe, okna połaciowe i inne przeźroczyste przegrody nieotwieralne wraz z systemami montażowymi.

Dla drzwi i bram garażowych maksymalny koszt kwalifikowany wynosi 2000,00 zł/m^2. Brama garażowa jest finansowana tylko w garażach ogrzewanych.

Wentylacja mechaniczna i odnawialne źródła energii

Program "Czyste Powietrze" umożliwia jeszcze finansowanie odnawialnych źródeł energii (solarnych) oraz układu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła musi spełniać wymogi normy PN-EN 308. Koszt kwalifikowany dla układu wynosi do 10000,00 zł.

Układ kolektorów słonecznych musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 lub europejski znak jakości "Solar Keymark". Finansowanie na kolektory słoneczne przysługuje tylko w formie pożyczki w kwocie do 8000,00 zł.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 5 kW musi spełniać wymogi norm: PN-EN 61215, lub PN-EN 61646 lub równoważne - dla modułów oraz PN-EN 50438 - dla inwertera. Finansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej odbywa się tylko w formie pożyczki w kwocie do 6000,00 zł/kW.

Podsumowanie

Na koniec, jeszcze kilka "Oczywistych oczywistości":

Po za wyżej wymienionymi, wszystkie materiały, urządzenia i instalacje finansowane w ramach "Czystego Powietrza" muszą być nowe i dopuszczone do sprzedaży.

W ramach programu należy zrealizować wszystkie przedsięwzięcia wskazane w audycie energetycznym, lub jeśli go nie ma - we wniosku.

Wymóg usunięcia źródła ciepła na paliwo stałe nie dotyczy źródeł spełniających co najmniej 5 klasę EN 303-5:2012 oraz kominków rekreacyjnych.

Z udziału w programie wyłączone są domki użytkowane sezonowo, oraz domy, w których powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30 % całkowitej powierzchni domu.

Jeśli w domu prowadzona jest działalność gospodarcza, to dofinansowanie jest obcinane proporcjonalnie o udział powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej w ogóle powierzchni użytkowej domu.

Wszystko, co tu jest napisane dotyczy również oddzielnych lokali mieszkalnych, którym założono księgi wieczyste.

VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko w przypadku, gdy beneficjent nie ma możliwości odliczenia go, czyli nie jest VAT-owcem. Jeśli jest - otrzyma tylko kwoty netto.

środa, 19 czerwca 2019

Jak poprawnie wypełnić wniosek w o udział w programie "Czyste Powietrze"


Jak poprawnie wypełnić wniosek o udział w programie "Czyste Powietrze"

O samym programie "Czyste Powietrze" już chyba wiedzą wszyscy, więc nie będę się rozpisywał. Dzisiejszy temat jest dość skomplikowany, więc od razu przejdę do rzeczy. W odpowiedzi na liczne wątpliwości i pytania, którymi dzielicie się na wszelkich forach, dziś dziś zajmiemy się wypełnianiem wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze".

Wniosek wypełnimy na przykładzie jednego z budynków, w którym niedawno przeprowadzałem audyt energetyczny - który był właśnie podstawą do tegoż programu. Wszelkie dane osobowe są fikcyjne i zupełnie przypadkowe.

W tym przykładzie, mamy zwyczajny dom typu "klocek" z lat 80. zeszłego wieku, w którym grzejemy "kopciuchem". Chcemy zainstalować w nim pompę ciepła, docieplić ściany, wymienić okna i założyć instalację fotowoltaiczną.

Wniosek można pobrać z portalu beneficjenta WFOŚ i wypełnić jedynie w formie elektronicznej. Ma on formę aktywnego pliku PDF, który reaguje na wykonywane przez wypełniającego kroki.

UWAGA: Wypełniamy wniosek w wersji 3.0.1, obowiązującej w dniu jego opublikowania niniejszego wpisu.

Część A - informacje ogólne

W polu 4 i 5 wpisujemy planowane daty rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia. Chodzi tu o cokolwiek, na co chcemy dostać dofinansowanie. Obecnie mogą to być działania rozpoczęte rok przed złożeniem wniosku aż do dwóch lat po jego złożeniu.

Następnie czeka nas metryczka. W polach od 6 do 21 wpisujemy dane osoby, która wniosek składa. Musi to być ta sama osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem domu i na którą zostaną wystawione wszystkie faktury! I tu mała wskazówka: jeśli nie masz telefonu stacjonarnego, to po prostu powtórz numer telefonu komórkowego lub odwrotnie. Żadne z pól nie może pozostać puste.

W polu 22, zaznaczamy kwadracik, tylko w przypadku, jeśli przedsięwzięcie będzie realizowane w innym domu niż adres zamieszkania wnioskodawcy. Jeśli to ten sam dom, to kwadracik pozostaje pusty, a pola od 23 do 31 pozostają szare.

W polu 32 należy podać numer konta bankowego, na które ma przyjść dotacja lub pożyczka. Najlepiej, konto wnioskodawcy. Po wpisaniu numeru konta, wniosek automatycznie rozpoznaje, który to bank i wypełnia pole 33. O tak:

Teraz możemy przejść do następnej części.

Część B - informacje o przedsięwzięciu

Ta część jest najważniejsza z punktu widzenia wniosku, gdyż właśnie w niej będziemy opisywać, wszystko, co w ramach "Czystego Powietrza" zamierzamy zrobić z naszym domem. W tym przykładzie wymienimy kopciucha na pompę ciepła, zamontujemy przyłącze energetyczne i instalację podłogową a także docieplimy ścianę i dach oraz wymienimy okna i założymy instalację fotowoltaiczną.

Na rozgrzewkę, część adresowa. W polach od 34 do 37 wybieramy z listy rozwijanej a w kolejnych - wpisujemy. W polu 43 należy wpisać numer księgi wieczystej. Jeśli jej nie ma, to wpisujemy znak "-", tak jak na załączonym obrazku. Jeśli mamy starą księgę wieczystą, to jej numer należy przerobić na nowy, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na przykład tutaj: https://ksiegawieczysta.net/stary-numer-ksiegi-wieczystej-jak-zamienic-na-nowy-numer-kw/
Oto przykładzik:

W polach 49 i 50 mamy zadeklarować stosowane obecnie źródło ciepła (innymi słowy: czy palimy węglem, gazem, biomasą, czy może mamy ogrzewanie elektryczne). Wniosek dopuszcza możliwość dodania dwóch źródeł z listy rozwijanej:

Nasuwa się pytanie, a co jeśli mam trzy lub więcej źródeł. Cóż, nikt nie wie. Ja proponowałbym wpisać te, które najbardziej nadają się do wymiany. Należy pamiętać, że dofinansowanie do wymiany źródła ciepła dostaniemy tylko wtedy, gdy wytniemy kotły na paliwo stałe, czyli: węgiel lub biomasę.

Po opisie domu, przechodzimy do właściwego planowania tego, co ma być w nim zrobione. Zaczynamy wypełnianie od dokumentacji.


 1. Audyt energetyczny - jeszcze w tym rozdziale dowiecie się, dlaczego zrobienie go jest takie ważne. Dobrze sporządzony audyt to podstawa do planowania jakichkolwiek robót związanych z termomodernizacją w domu. Więcej o tym, czym jest audyt, napisałem już wcześniej i zamieściłem na stronie pod tym linkiem: https://efektywnosc-energetyczna-dla-opornych.blogspot.com/2016/08/ocieplamy-dom-czesc-pierwsza-audyt.html
 2. Dokumentacja projektowa związana z modernizacją - obejmuje wszelkie projekty, w szczególności te, które ingerują w konstrukcję budynku
 3. Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych - jeśli będzie wymiana instalacji np. ogrzewania
 4. Ekspertyza ornitologiczna - zdarza się, że nasze prace będą miały wpływ na środowisko.

Wszystkie powyższe dokumentacje są finansowane w ramach programu "Czyste Powietrze", do kwot określonych w regulaminie. Spośród pól od 52 do 55 wypełniamy te, które dokumentacje pozyskaliśmy lub pozyskamy. Uwaga! Audyt energetyczny musi być sporządzony przed wypełnieniem wniosku, ponieważ służy do pozyskania danych do tegoż wniosku!

Zwróćcie uwagę na różnicę w kosztach. Śpieszę z wyjaśnieniem, że wniosek samodzielnie pilnuje poszczególnych limitów finansowania i nie musimy martwić się o to, czy dostaniemy dofinansowanie, jeśli te limity przekroczymy. Dostaniemy, ale tylko do wysokości limitów. Na powyższym przykładzie: koszt dokumentacji projektowej przekracza limit 1000,00 zł, więc w polu 54 wpisuję koszt faktyczny, 1500,00 zł, ale wniosek kwalifikuje do programu tylko 1000,00 zł. Resztę dorzucę z własnej kieszeni.

Teraz przechodzimy do wymiany źródeł ciepła.

Uwaga na pole 58! (i analogicznie na pole 64). Co to znaczy, że moje obecne źródło ciepła spełnia albo nie spełnia wymagań?

 • Spełnia wymagania, jeśli już mamy zainstalowane to, co możemy finansować w ramach "Czystego Powietrza", czyli: Kocioł na paliwo stałe (co najmniej 5 klasy normy EN 303-5-2012 lub nowszy), węzeł ciepłowniczy, ogrzewanie elektryczne, kocioł olejowy, kocioł gazowy kondensacyjny lub pompa ciepła - wówczas nie dostaniemy dofinansowania do wymiany źródła ciepła,
 • Nie spełnia wymagań, jeśli mamy cokolwiek innego niż wymienione w punkcie powyżej - wówczas otrzymamy dofinansowanie. Ale uwaga na pułapkę! Podstawowym warunkiem udziału w "Czystym Powietrzy" jest wtedy usunięcie źródła ciepła na paliwo stałe! Oznacza to, że nie wymienimy starego kotła gazowego na nowy.

W polach 59, 60 i 61 wybieramy z list rozwijanych a w polu 62 wpisujemy całkowity koszt zakupu i montażu źródła ciepła. Może być z jakiejś oferty, audytu lub orientacyjny. Podobnie postępujemy w polach od 64 do 68, jeśli wcześniej zaznaczyliśmy, że mamy dwa źródła ciepła. Jak pewnie zauważyliście, znów nie zmieściłem się w limicie kosztów, więc dotacji dostanę tylko od 30000,00 zł a reszta - z własnych lub pożyczki.

Następnie, wybieramy przyłącze. W polu 72 zadeklarowaliśmy, że chcemy a w polu 73 pojawiła się informacja, że ma to być przyłącze elektroenergetyczne. W tym wypadku, wniosek sam decyduje na podstawie wybranego wcześniej źródła ciepła. W polu 74 wpisujemy koszt całkowity. Przykład poniżej:

W tej samej tabeli wybieramy rodzaj instalacji centralnego ogrzewania. W polu 81 możemy wybrać z listy. My decydujemy się na instalację podłogową i w polu 83 podajemy jej koszt.

Przechodzimy teraz do tej dużej tabeli związanej z modernizacją ścian, podłóg, dachów i innych przegród nieprzeźroczystych. Najpierw ją pokażę a potem opiszę:

I zaczynamy od lewej:

 • Przedmiot modernizacji - tutaj trzeba pamiętać, że dane dotyczące ściany, podłogi, dachu, czy innych należy wpisywać w odpowiednich wierszach. Jeżeli np. mamy dwie ściany do ocieplenia, to po kliknięciu w symbol "+" pojawi się następny wiersz z tym samym rodzajem przegrody.
 • Rodzaj ocieplenia - z listy rozwijanej należy wybrać to, czym ocieplamy. Skąd to mam wiedzieć? Właśnie z AUDYTU!
 • Grubość ocieplenia - w centymetrach. To również jest w audycie.
 • Powierzchnia ocieplenia - tu podajemy sumę powierzchni tej przegrody po odjęciu wszelkich otworów (np. okien i drzwi).
 • Koszty ocieplenia - Ile będzie nas kosztowało ocieplenie tej przegrody. Razem z pracami towarzyszącymi, takimi jak np. położenie elewacji lub zerwanie jakiejś warstwy ściany.
 • Wartość lambda - to również dana z audytu lub od producenta materiału izolacyjnego. Jest to współczynnik przewodzenia ciepła.
 • Współczynnik U przed ociepleniem i po - to są najważniejsze dane, których również dostarcza nam audyt. Współczynnik przenikania ciepła przez całą przegrodę jest cechą charakterystyczną, z której wynikają straty ciepła przez nią. Im niższy, tym mniejsze straty ciepła.
 • Zgodnie z WT 2021 - tu wyskoczy nam informacja o spełnieniu warunków technicznych, które są konieczne aby można było otrzymać dofinansowanie.

Tę tabelę należy wypełniać na podstawie audytu energetycznego budynku.

Kolejna tabela dotyczy okien i drzwi. Tutaj również będziemy potrzebowali współczynników U, które znajdziemy w audycie.

Oto przykład wypełnienia części dotyczącej okien. Analogicznie wypełniamy tę dotyczącą drzwi.

W naszym domu będziemy chcieli założyć mikroinstalację fotowoltaiczną. Przypominam, że na nią otrzymamy wyłącznie pożyczkę. W polu 191 wpisujemy jej moc zainstalowaną, w polu 192 - wybieramy, czy będzie podłączona do sieci energetycznej a w polu 193 - koszt.

Tym sposobem, wypełniliśmy całą część dotyczącą planowanego przedsięwzięcia. Następnie, przechodzimy do części finansowej.

Część C - miesięczny średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym

Nadszedł czas aby wyspowiadać się z naszych dochodów. To od nich zależy, jaką dotację będziemy mogli otrzymać. Tabelka, na pierwszy rzut oka wygląda strasznie, ale gdy się jej przyjrzymy, to z pewnością załapiemy, co, gdzie i jak. Oto ona:

Pole 195 służy do ustalenia naszego stanu cywilnego. Zatem, w tym przykładzie, deklarujemy, że jesteśmy w związku małżeńskim, wpisujemy dane żony i zaznaczamy wspólnotę majątkową. W polu 196 deklarujemy, że jesteśmy podatnikami. Chodzi tu o podatników jakiegokolwiek podatku dochodowego. W polu 197 wpisujemy ostatni rok podatkowy, za który mamy deklaracje lub informację o wysokości dochodów. Np: zeszły.

Następnie, po kolei, wpisujemy wszystkie osoby, które mieszkają w naszym domu, łącznie z  wnioskodawcą i tymi, które nie mają żadnych dochodów. Naciskając symbol "+" przy pierwszej osobie z tabeli, uruchomimy kolejny wiersz. W naszym przykładzie znajdują się dwie osoby osiągające dochody,w tym: jedna - z umowy o pracę, a druga - z działalności gospodarczej oraz dwie osoby bez dochodów.
 

W każdym przypadku podajemy:
 • Imię i nazwisko
 • Narodowość
 • PESEL
 • Stopień pokrewieństwa - wybrać z listy
 • Wartość rocznego dochodu w PLN - rozumie się przez to dochód na rękę, po odjęciu podatków i alimentów. (Świadczenie 500 + nie zalicza się do dochodu :-)
 • Rodzaj dochodu - wybrać z listy
 • Rodzaj dokumentu potwierdzającego dochód - wybrać z listy. Ten dokument trzeba będzie załączyć do wniosku
 • Urząd skarbowy - ten, do którego składamy deklaracje podatkowe. Trzeba go wypełnić nawet dla osób, które nie mają dochodów. Nie wiem dlaczego.

Jeżeli osoba ma dwa lub więcej źródeł dochodu, to trzeba ją wpisać tyle razy ile ma tych źródeł.

Na zakończenie części finansowej, wniosek dokonuje analizy wprowadzonych przez nas danych i wyznacza maksymalny poziom dotacji. W naszym przykładzie wyszło nam, że otrzymać możemy dotację w wysokości do 55% kosztów kwalifikowanych.

Część D - finansowanie inwestycji

W tej części wypełniamy tylko dwa lub, jeśli wnioskujemy o pożyczkę - cztery pola. Znajduje się tu krótkie podsumowanie naszych wcześniejszych kliknięć i maksymalne kwoty, jakie możemy otrzymać lub pożyczyć. Tak więc, w polu 221 wpisujemy wysokość wnioskowanej dotacji (od zera do kwoty z pola 219) i analogicznie w polu 222 - wysokość wnioskowanej pożyczki. Jeśli nie chcemy pożyczki, to wpisujemy 0. Jeśli natomiast korzystamy, to mamy prawo odroczyć sobie spłatę maksymalnie do 24 miesięcy lub zakończenia przedsięwzięcia. Wpisujemy to w polu 224. W polu 225 wpisujemy okres trwania pożyczki. Jak na przykładzie poniżej:

Części E i F - oświadczenia i wymagane załączniki

Na zakończenie pozostała nam ostatnia, najnudniejsza część, zawierająca oświadczenia i załączniki. Cóż, trzeba zaznaczyć wszystkie wymagane a resztę przeczytać i ewentualnie też zaznaczyć.

Pamiętajcie, że do wniosku trzeba dołączyć:

 • Dokument potwierdzający własność budynku - jeśli nie ma księgi wieczystej
 • Dokumenty potwierdzające dochody - wszystkie, które wymieniliśmy w części finansowej
 • Audyt energetyczny
 • Formularz ODO1 i ODO2, które można pobrać z portalu beneficjenta - dotyczą danych sosbowych
 • Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub o dochodach nieopodatkowanych - jeśli takie mamy.
Co zrobić z wnioskiem

Gotowy wniosek musi przejść weryfikację formularza. Inaczej nie będziemy mogli go wydrukować. Aby to zrobić, klikamy w pole "weryfikacja formularza" na pierwszej stronie i czekamy na komunikat. Pojawi się jeden z dwóch:
Wtedy wszystko jest ok. i możemy działać dalej, albo
wtedy należy wrócić do pól, o których mowa w komunikacie i poprawić je zgodnie z instrukcją, która się tam wyświetli.

Gotowy wniosek, wraz z załącznikami wstawiamy do skrzynki podawczej, która znajduje się na portalu beneficjenta. Należy go również wydrukować, podpisać i wraz z oryginałami załączników wysłać do WFOŚiGW.